Toppers Class-X
Toppers 2018-19

ANIKESH PARASHAR
(98.8%)


AAVEG JAIN
(98.4%)


SHIVAM GOEL
(98.4%)


SHREIYA TANDON
(98.4%)


KARISHMA MITRA
(98.2%)

SUBJECT WISE TOPPERS

SN. SUBJECT NAME OF THE STUDENTS MARKS
1 ENGLISH  SHREIYA TANDON  100
ARUSHI JAIN 100
MUDITA SINGH  100
2 HINDI  ARCHITA RAY  100
AKSHAT SINGH  100
3 MATHEMATICS  AAVEG JAIN  100
ANIKESH PARASHAR  100
SHIVAM GOEL  100
ANANYA NAIR  100
ANANT SHARMA  100
4 SCIENCE  AAVEG JAIN  100
SHIVANI MISHRA  100
JASKARAN SINGH SODHI  100
ABHYUDAY RAI  100
5 SOCIAL SCIENCE  SHREIYA TANDON  100
SHIVAM GOEL  100
ADITYA AGGARWAL  100
PARTH AHUJA  100
ANANYA NAIR  100
NIYANTA KAUL  100
SHIVANI MISHRA  100
MANSI RANA  100
6 FOUNDATION OF IT  AAVEG JAIN  100
SHREIYA TANDON  100
ANIKESH PARASHAR  100
KARISHMA MITRA  100
ARUSHI JAIN  100
ADITYA AGGARWAL  100
PARTH AHUJA  100
ANANYA NAIR  100
 NIYANTA KAUL  100
 SHRUTI ARYA  100
ANURAG SATI  100
VRINDA JAIN  100
VIDHI TRIPATHI  100
PARTH TULI  100
ANIKA JAIN  100
RONAK ISSAR  100
MAITHILI PATIL  100
SARTHAK JOSHI  100
MAHIMA SOLOMON  100
ADITYA KUKRETI  100
SNEHA SHARMA  100
7 SANSKRIT  AAVEG JAIN  100
ANIKESH PARASHAR  100
KARISHMA MITRA  100
ANURAG SATI  100
VRINDA JAIN  100
JASKARAN SINGH SODHI  100
Toppers 2017-18
Toppers 2016-17
Toppers 2015-16
Toppers 2014-15